Thông báo

Chào mừng các thành viên mới trong lớp!

Bạn Bính nếu có thời gian vui lòng chỉnh lại danh sách lớp cho đẹp nhá!

Quảng cáo tại đây liên hệ: Mr. Sugar

Gửi các thành viên lớp K45KT

Chào các bạn thành viên lớp K45KT!

Lời đầu cho Đường xin được gửi lời chào thân ái đến các bạn!

Các bạn thân mến, Các thành viên lớp K45KT thân mến. Kể từ khi chúng ra tốt nghiệp. Chúng ta mỗi người một nơi. Vì vậy chúng ta đã có một chút khoảng cách địa lý. Vì vậy Đường mong rằng trang web này sẽ giúp chúng ta xóa nhòa khoảng cách địa lý đó.

Các bạn hãy cùng Đường hoàn thiện kênh thông tin của lớp ta nhé!

Địa liên hệ của mình đây:

Nguyễn Như Đường

Diễn Đàn Lớp K45KT